มนพ.เข้าร่วมขบวนพิธีอัญเชิญพระอุปคุต และพิธีถวายข้าวพีชภาค ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2563

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 07.30 น. กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมขบวนพิธีอัญเชิญพระอุปคุต และพิธีถวายข้าวพีชภาค ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดยในขบวนประกอบด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ จากสังกัดคณะ/หน่วยงานต่างๆ และตัวแทนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม มาในชุดศรีโคตรบูรณ์ และการแต่งกายแบบพื้นถิ่นจังหวัดนครพนม ถือเครื่องสักการะพระธาตุพนม รวมถึงขบวนข้าโอกาสพระธาตุพนมถวายข้าวพีชภาค ซึ่งรูปแบบขบวนนำโดยผู้อัญเชิญบั้งจุ้มข้าโอกาสพระธาตุพนม ข้าโอกาสฯ นำเครื่องบูชาพระธาตุ ขบวนนางหาบเครื่องพีชภาค ขบวนหมากเบ็งหลวง ต้นผาสารทผึ้งโบราณ และต้นไทยธรรมถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าทางจิตใจของชาวจังหวัดนครพนมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปิดท้ายขบวนด้วยข้าวพีชภาค และวงปี่พาทย์จากสาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สำหรับเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม เป็นประเพณีสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนสองฝั่งไทย-ลาว ที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่า หากได้มานมัสการพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งถวายเครื่องสักการบูชาหน้าองค์พระธาตุพนม จะทำให้จิตใจสงบเยือกเย็น อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ดูภาพทั้งหมดได้ที่>>>>> https://web.facebook.com/pg/NPUThailand/photos/?tab=album&album_id=2853094478089613
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม, กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยนครพนม