สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มนพ. จัดอบรมการใช้งานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นบุคลากรลดใช้ทรัพยากรกระดาษ ก้าวสู่ Paperless Office

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ-สารบรรณในฝ่ายต่างๆ ให้มีความเข้าใจในการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และรณรงค์เรื่องการประหยัดกระดาษในองค์กร และส่งเสริมให้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล อาทิเช่น Cloud Sever, Harddisk, Management System ที่จะมุ่งไปสู่การลดใช้กระดาษในองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีอาจารย์จิ่ม ยืนนาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม