ม.นครพนม จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนนักกีฬาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม

การแข่งขันกีฬานักศึกษา “มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13” เริ่มต้นเปิดฉากความสนุกสนาน เสริมสร้างความรักความสามัคคี กลมเกลียวของนักศึกษาต่างคณะ/วิทยาลัย ด้วยสีสันขบวนพาเหรดสุดอลังการ จากนักศึกษาทั้ง 14 คณะ/วิทยาลัย โดยเริ่มเดินขบวนจากบริเวณแลนมาร์คพญาศรีสัตนาคราช เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ในรูปแบบขบวนศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ผลการประกวดพาเหรด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ต่อมา ในเวลา 18.00 น. มีการแข่งขันการประกวดเชียร์หลีดเดอร์และสแตนเชียร์ โดยผลรางวัล  แบ่งออกเป็น ดังนี้

รางวัลการประกวดเชียร์หลีดเดอร์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครพนม

รางวัลการประกวดสแตนเชียร์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครพนม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำหรับการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 13 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ไจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “NPU สามัคคี มีน้ำใจ รวมสายใย ชาวเหลืองทอง” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของนักศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เข้าร่วมเป็นนักกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันในการเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีตัวแทนนักกีฬาจากแต่ละคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย ซึ่งมีการแข่งขันกีฬารวม 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน กรีฑา E-Sport Rov

ติดตามผลการแข่งขัน ได้ที่  Page องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม @NPUStudentOrganization

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม, กองพัฒนานักศึกษา

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/NPUThailand/photos/?tab=album&album_id=2864125463653181&__tn__=-UC-R