ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ขามเฒ่า)

โดยการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขงในปีนี้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวด/แข่งขัน ทางวิชาการด้านการประมง, การแข่งขันจัดตู้ปลา, การแข่งขันตกปลา, การแข่งขันล้มโคและฟาดแส้, การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากนักศึกษามหาวิทยาลัย, นิทรรศการด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยนครพนม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

ทั้งนี้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจ www.facebook.com/Kasetlumnamkhong

หรือติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า ได้ที่ คุณรัชนีพร โทร 081-872-5378
LINE ID : 096-749-8184 หรือ LINE ID : ratcha_pl

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม