Flat Preloader Icon

ม.นครพนม ประชุมหารือผลักดันอาจารย์ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม  ประชุมหารือผลักดันอาจารย์ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

casino siteleri canlı casino siteleri