Flat Preloader Icon

ม.นครพนม ประชุมทำความร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.มหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมทำความร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล(การประชุมแบบ Video Conference สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ธงพานิช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่ พร้อมด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

casino siteleri canlı casino siteleri